میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی  (متولد ۱۲۵۷ شمسی-درگذشته‌ی ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی) از مبارزان انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل علیه دولت وابسته‌ی قاجار بود.
میرزا کوچک خان جنگلی در محله استادسرای شهر رشت بدنیا آمد. در آغاز جوانی در مدرسه علمیه حاج حسن و مدرسه جامع شهر رشت به تحصیل علوم دینی پرداخت و تحصیلاتش را در مدارس دینی قزوین و تهران ادامه داد.
میرزا کوچک خان با این که با پایه تحصیلی در مدارس دینی می‌توانست به لباس روحانیت درآید اما دغدغه های سیاسی و روحیه مبارزه جویانه‌اش او را به مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی سوق داد.
میرزا کوچک خان جنگلی به هنگام امضای فرمان مشروطیت توسط مظفّرالدین شاه قاجار در ۱۳مرداد ۱۲۸۵، ۲۸ ساله بود. وی در قیام مشروطه خواهان رشت علیه محمدعلی شاه قاجار که به فتح تهران در ۲۵تیرماه ۱۲۸۸شمسی منجرشد، فرماندهی یک دسته از مشروطه‌خواهان را به عهده داشت.
تیری به شانه میرزا اصابت می کند
در جریان ورود محمد علی شاه از روسیه به ترکمن صحرا برای بازپس گیری تاج و تخت شاهی، میرزا کوچک خان جنگلی همراه با شماری از مدافعان مشروطه برای مقابله با محمدعلی شاه و طرفدارانش، به ترکمن صحرا شتافتند. در این نبرد تیری به شانه میرزا اصابت کرد و به اسارت قوای روسی حامی محمدعلی شاه افتاد. آن‌ها میرزا کوچک خان جنگلی را به روسیه بردند. میرزا پس از معالجه، از روسیه گریخته و خود را مخفیانه به رشت رسانید.
 
تدارک نبرد
میرزا کوچک خان جنگلی و هم‌فکرانش در جنگ جهانی اول که از روز ۵ مرداد۱۲۹۳ (۲۸ژوییه ۱۹۱۴م) آغاز شد و ایران میدان تاخت و تاز نیروهای انگلیسی و روسی و عثمانی گردید، در روز ۲۰مرداد۱۲۹۴ (۱۲ اوت ۱۹۱۵) در جنگلهای تولم، در ۲۰ کیلومتری شمال غربی رشت، مستقرشدند و به تدارک نبرد پرداختند و مبارزه‌یی را علیه اشغال‌گران و نیروهای دولتی وابسته به انگلستان و روسیه آغاز کردند.
این نبرد تا شهادت میرزا کوچک خان در ۱۱ آذر ۱۳۰۰، در ارتفاعات پر برف تالش خلخال ادامه داشت.
میرزا کوچک خان جنگلی تسلیم ناپذیر
با تسلیم شدن خالوقربان، معین الرعایا و گریختن احسان‌الله خان، میرزاکوچک خان به صومعه سرا پناه برد و در آنجا در فکر تجدید قوا بود. در آن زمان که رضاخان در فکر از میان برداشتن سلسله قاجاریه بود بسیار علاقه‌مند بود افراد محبوبی چون میرزا کوچک خان جنگلی را در به سمت خود جذب کند. به همین دلیل افراد مختلفی را برای تطمیع میرزا کوچک خان با وعده‌های مختلف به نزد او فرستاد اما میرزا کوچک قصد تسلیم به قوای حکومتی را نداشت.
شهادت میرزا کوچک خان
با حمله قوای رضا خان به میرزا کوچک خان افراد او پراکنده شده و او با چند تن از یاران وفادارش مثل گائوک آلمانی به اعماق جنگل رفتند. میرزا کوچک خان قصد داشت به تالش رفته و نزد عظمت خانم فولادلو که همواره از وی حمایت می‌کرد برود اما در برف و بوران گرفتار شده و سرانجام زیر فشار سرما و برف در روزجمعه ۱۱ آذر ۱۳۰۰ در حالی که هوشگ (گائوک) را به کول گرفته بود از پا درآمده و به شهادت رسید.
سر میرزا کوچک‌خان توسط محمدخان سالار شجاع بریده شد و سپس توسط خالو قربان به تهران نزد رضاخان فرستاده شد. مردم جسد بدون سر میرزا با شیون و گریه‌ی بسیار در دفن کردند. سر میرزا به دستور رضاخان در گورستان حسن‌آباد دفن شد اما یاران وی آن‌را مخفیانه به رشت منتقل کردند. در ادامه پیکر میرزا نیز به رشت منتقل و در کنار سر در محلی به نام سلیمان داراب به خاک سپرده شد.
نهضت جنگل وقیام جنگلیها
نهضت جنگل یکی ازنخستین جنبش های پارتیزانی بعد ازانقلاب مشروطیت ایران است. این نهضت به سال ۱۲۹۴ شمسی آغازشد و هفت سال ادامه یافت. جنبش جنگل برپایه احساسات شدید آزادیخواهان بنا شده بود. بتدریج وبا انعقادقرارداهای  منحوس م۱۹۰۷( تقسیم ایران بین روسیه وانگلستان) و  ۱۹۱۹ (تقریباً تمامی امورکشوی ولشکری ایران زیرنظرانگلیسیها قرارگرفت)  بصورت یک جنبش وحرکت میهن پرستانه شدید برضد این قراردادها درآمد.
نهضت جنگل درسال های آخر موجودیت خود بشکل جنبش سوسیالیستی و با افکار وعقاید ملی و میهن پرستانه درآمد بود.میرزا کوچک خان که مشروطه خواهی پاکدل بود ابتدا با همکاری سالارفاتح طرح عملیات شمال را ریخت. اما چون سالارفاتح درسفر بشمال و انجام طرح مردد و اندیشناک شد.کوچک خان بتنهاٍی وازراه تنکابن به همراهی رسول گنجه ای ، سعید آقائی چند تن دیگر به شماررفته مبارزات را شروع کردند.
 
 درمرحله دوم «نهضت جنگل»
 میرزا کوچک خان یارانی مثل دکترحشمت، جاجی کسمائی، خالو قربان، معین الرعایا و سرانجام احسان الله خان را همدست خود ساخته. با چند تفنگ و مقداری فشنگ اساس این نهضت مقدس براپایه گذاری کرد.
چون نهضت جنگل با عقیده اجتماعی و دکترین اقتصادی جامع و یکدست و قابل اجرائی مسلط نبودمیرزا و اطرافیانش نتوانستند اطرافیان خودرا ازنظر ایدئولوژیک مسلح و مجهزکنند. 
بهمین دلیل دراولین برخورد «انقلابیون به اصطلاح «شوروی» با قیا م کنندگان جنگل  و تبلیغات شدید و سریع آنها سبب شد که نفوذ مسلک کمونیستی درنهضت جنگل نفوذ کند. و این مسلک درمیان جنگلی ها انشغاب و دودستگی عمیق وقطعی بوجود آورد.
چند ماه پس ازورود کمونیست های حزب عدالت گیلان جنگلی ها به دودسته تقسیم شدند:
۱ ـ دسته ای متمایل بسوسیالیزم و کمونیزم برهبری پنهانی « اوکف» و رهبری ظاهری احسان الله خان.
۲ ـ دسته ای دیگر، معتقد  به میرزا کوچک خان و سران جنگل.
جنبش جنگل پس ازسلسه جنگهای پی درپی و فرازو نشیبهای بسیار و سازش و تسلیم برخی ازجنگلیها وشهید شدن یاران وفادار و شهید شدن میرزا کوچک خان متلاشی شد و یاران صمیمی و رزمندگان او پراکنده شدند. 
خرداد 17, 1401

میرزا کوچک خان جنگلی چهره درخشان تاریخ ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی (متولد ۱۲۵۷ شمسی-درگذشته‌ی ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی) از مبارزان انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل علیه دولت وابسته‌ی قاجار بود. میرزا کوچک خان جنگلی در محله استادسرای شهر رشت بدنیا آمد. در آغاز جوانی در مدرسه علمیه…
خرداد 17, 1401

ژاندارک یا دوشیزه اورلئان قهرمان ملی و فرمانده مشهور فرانسه

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

ژاندارک، انسانی‌ که به خاطر اعتقاداتش۵۰۰ سال قبل، در برابر دشمنان میهنش ایستادگی نمود. به چند اتهام واهی سوزانده شد، دختر یک کشاورز بود. دختری با سوادی متوسط که عمیقاً پایبند اعتقادات خود بود. گر چه او در این کره خاکی بیش از ۱۹ بهار…
خرداد 01, 1401

مریم میرزا خانی؛ زنی که برای تغییر تاریخ آمده بود

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

مریم میرزا خانی در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد. روز تولد مریم میرزا خانی از سوی اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های ریاضی در جهان «روز جهانی زن در ریاضیات» نامگذاری‌ شده است. مریم در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طلای…
ارديبهشت 10, 1401

چهره‌های ماندگار در جنبش کارگری ایران- مرتضی حجازی

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

مرتضی مردی که زیر تازیانه شکنجه گران رضاشاه جان باخت مرتضی حجازی از چهره‌های ماندگار مبارزات رهائیبخش کارگران ایران، جنبش کارگری ایران در دوران معاصر خود، فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است، اگر چه هیچگاه حاکمیت دیکتاتوری در ایران اجازه شکل‌گیری جنبش کارگری…
ارديبهشت 02, 1401

ژان پل سارتر، نامدارترین روشنفکر قرن بیستم + فیلم

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/i4BesYPmW_Uژان پل سارتر وجدان بیدار روشنفکران اروپا ژان پل سارتر فیلسوف، نویسنده، نمایش نامه نویس و منتقد ادبی برجسته و پرآوازه فرانسوی در ۲۱ژوئن سال ۱۹۰۵ در پاریس زاده شد. او در سال ۱۹۲۹ رتبه نخست رشته فلسفه را کسب کرد و دوستش سیمون دو…
فروردين 30, 1401

سیمون دو بووار، آفریننده کتاب تاثیرگذار جنس دوم + فیلم

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/UZhaC9drCuUسیمون دو بووار؛ نامدارترین زن روشنفکر قرن بیستم سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دو بووار Simone de Beauvoir (متولد ۹ ژانویه ۱۹۰۸ – متوفی ۱۴ آوریل ۱۹۸۶) نویسنده، روشنفکر، فیلسوف اگزیستانسیالیست، فعال سیاسی و نظریه‌پرداز اجتماعی فرانسوی بود. با اینکه سیمون دو بووار خود را…
فروردين 30, 1401

ونسان ون ‌گوگ، نقاش شیفته‌ی مردم زحمتکش + فیلم

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/mry_rTCNn0Iونسان ون ‌گوگ؛ نقاش برجسته امپرسیونیسم با نقاشی های پست مدرن ۳۰مارس مصادف با ۱۰فروردین زادروز ونسان ون ‌گوگ نقاش مشهور هلندی است. ونسان ون گوگ در روستایی نزدیک به شهر بردا در استان برابانت شمالی در کشور هلند در نزدیکی مرز بلژیک متولد شد.…
فروردين 30, 1401

بتهوون؛ معجزه ای که تکرار نشد! + فیلم

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/LYAvZSTjQTkناشنوایی که زیباترین موسیقی ها را ساخت ۲۶ مارس ۱۸۲۷ بتهوون معجزه بزرگ موسیقی برای همیشه خاموش شد. اکنون نزدیک به ۲۰۰ سال از آن زمان گذشته است، اما موسیقی بتهوون همچنان یکی از تأثیر گذارترین سمفونی‌های جهان باقی مانده است. لودویگ وان بتهوون در…
فروردين 06, 1401

بتهوون؛ معجزه ای که تکرار نشد!

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/LYAvZSTjQTkناشنوایی که زیباترین موسیقی ها را ساخت ۲۶ مارس ۱۸۲۷ بتهوون معجزه بزرگ موسیقی برای همیشه خاموش شد. اکنون نزدیک به ۲۰۰ سال از آن زمان گذشته است، اما موسیقی بتهوون همچنان یکی از تأثیر گذارترین سمفونی‌های جهان باقی مانده است. لودویگ وان بتهوون در…
اسفند 26, 1400

پروین اعتصامی؛ زندگی در تلاطم رؤیای آزادی

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند۱۲۸۵ شمسی در تبریز به دنیا آمد. او از همان کودکی تحت نظر استادانی چون دهخدا و ملک‌الشعراء بهار سرودن شعر را آغاز کرد. دختری دوازده ساله، که اسباب بازی‌اش «کتاب» بود. هر روز در دستان کوچکش، دیوان قطوری از شاعری…
اسفند 09, 1400

غلامحسین بنان؛ روح زنده موسیقی ایرانی

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

۸ اسفند روزی که ایران بنان را برای همیشه از دست داد استاد بنان در ۸ اسفند سال ۱۳۶۴ درگذشت در حالی که سالیان تحقیر و تنهایی را در زیر سلطه‌ی نظام ولایت فقیه از سر می‌گذراند. بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان…
بهمن 29, 1400

صادق هدایت؛ عصیانگر یا تسلیم جبر زمان و مکان؟

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

صادق هدایت ادیب و نویسنده‌ای علیه استبداد صادق هدایت نویسنده‌ای بی مانند و یکی از بزرگان داستان نویسی مدرن در تاریخ ادبیات ایران محسوب می‌شود. آثار این نویسنده تاثیرات فوق العاده‌ای برجریان روشنفکری ایران در تاریخ معاصر داشت. او از پایه گذاران داستان نویسی مدرن…
بهمن 27, 1400

فروغ فرخزاد؛ شاعر عصیانی روزگار اسارت زن + فیلم

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/-_8fOaPnrb0 فروغ فرخزاد؛ پرنده‌یی مانده در یادها و خاطره‌ها فروغ فرخزاد شاعر بزرگ معاصر، او همان گونه که خود سروده بود از پرنده‌یی که مرده بود، پرواز را به خاطر سپرد. فروغ فرخزاد نامی آشنا و ماندگار در شعر معاصر ایران است اما مهمتر از…
بهمن 10, 1400

به یاد فریدون فروغی؛ خواننده ملی ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/alIThf6bCxsفریدون فروغی و صدای سحرانگیز فریدون فروغی خواننده آهنگساز، نوازنده و خواننده سرشناس ایران بود در حاکمیت شاه و حاکمیت شیخ، ممنوع الکار و ممنوع الصدا شده بود. ترانه هایش تم عصيانی و اعتراضی داشت. به همین دلیل مردم به او لقب «خواننده ملی» داده…
بهمن 10, 1400

حمید مصدق شاعری از نسل اعتراض

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

 حمید مصدق شاعری از نسل اعتراض؛ چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم؟ خانه‌اش ویران باد. حمید مصدق شاعری از نسل اعتراض است که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بسط دیکتاتوری شاه سربرآورد. با اشعار و کلام معترض خود سعی نمود ژرفای جامعه…
بهمن 05, 1400

نقش عارف قزوینی در انقلاب مشروطه

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/_YxpJa0XX3Mعارف قزوینی؛ شاعری مردم دوست عارف قزوینی در سال ۱۲۵۹ شمسی در قزوین به دنیا آمد. او در جوانی صرف و نحو زبان‌های فارسی و عربی را به‌طور کامل فرا گرفت. او که از چهره‌های شعری شاخص دوران مشروطه بود در زمینه موسیقی نیز استعداد…
بهمن 03, 1400

خسرو گلسرخی؛ ‌زندگی مولاحسین نمودار زندگی کنونی ماست

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

خسرو گلسرخی؛ شاعری از نسل شورشگران کلام خسرو گلسرخی در دادگاه نظامی؛ ‌زندگی مولاحسین، نمودار زندگی کنونی ماست. خسرو گلسرخی مبارز نامدار دفاعیه مشهور خود را، سوم بهمن ۱۳۵۲ در دادگاه نظامی شاه قرائت کرد. خسرو گلسرخی سمبل عهد راستین یک مبارز مردمی، در روز…
بهمن 02, 1400

رهاد مهراد، مردی تنها در شب‌های خاکستری میهن

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/jWlOIP0fLwkفرهاد مهراد، هنرمندی مردمی فرهاد مهراد، مردی تنها در شب‌های خاکستری میهن درروز ۲۹دی‌ماه، متولد شد. فرهاد هنرمند مردمی و آهنگ‌سازی بزرگ در عرصه هنرمندان ایرانی است که هرچه زمان می‌گذرد، جایگاه هنری او بیشتر شناخته می‌گردد. فرهاد مهراد خواننده‌ای محبوب و آهنگ‌سازی توانا و…
بهمن 02, 1400

آلبرتو نیسمن؛ حقیقت‌یاب شهید آرژانتینی قربانی سیاست مماشات!

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

 تلاش های دادستان آلبرتو برای کشف سرنخ های انفجار آمیا روز ۲۸دی‌ماه سال ۹۶ جسد آلبرتو نیسمن، دادستان پیگیر پرونده ایران و قاضی تحقیق پرونده انفجار تروریستی مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود، در آپارتمانش پیدا شد.…
بهمن 02, 1400

پاتریس لومومبا قهرمان ضداستعماری مردم کنگو

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

پاتریس لومومبا بنیانگذار جنبش ملی کنگو پاتریس لومومبا قهرمان مبارزات ضداسعتماری مردم کنگو در روز ۲۷ دی (۱۷ ژانویه۱۹۶۱) به دست کودتاچیان تیرباران شد. با پیروزی جنبش ملی کنگو در انتخابات به رهبری «پاتریس لومومبا» توطئه های استعماری آغاز شد و چند ماه بعد دولت…
بهمن 02, 1400

رزا لوکزامبورگ؛ زنی که با اندیشه اش جاودان شد

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/eKggIL-sc9Aرزا لوکزامبورگ؛ زنی انقلابی که تسلیم جبر زمانه نشد! رزا لوکزامبورگ، را می‌توان یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های قرن بیستم اروپا دانست. او با اندامی کوچک و با اصالت لهستانی شاید به موفقیت‌هایی که انتظار داشت نرسید ولی به جرأت می‌توان گفت که یکی از…
بهمن 02, 1400

غلامحسین ساعدی پیشگام ادبیات انقلابی

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

 گوهر مراد؛ نمایشنامه نویس و رمان نویس شهیر ایرانی وقتی به تاریخ ادبیات ۵۰ سال اخیر ایران نگاه می‌کنیم از برجسته‌ترین نویسندگانی که به چشم می‌خورند، قبل از همه نام غلامحسین ساعدی می‌درخشد که با نام مستعار « گوهرمراد» خود را معرفی کرد. ساعدی از…
دی 21, 1400

امیرکبیر صدراعظم بلند آوازه ایران، بنیانگذار ایران نوین

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/CrytX8fadLgمؤسس دارالفنون و پایه گذار علوم جدید در ایران میرزا محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر نخستین صدراعظم ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بود و در دوران صدارت خود اصلاحات مهم سیاسی، اجتماعی انجام داد. وی در سال ۱۱۸۵ شمسی در اراک متولد و…
دی 19, 1400

آنگلا مرکل؛ زمامداری که قدرت او را از انسانیت دور نکرد!

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

گزارش آشپیگل در پایان صدراعظمی آنگلا مرکل روز هشتم دسامبر ۲۰۲۱ مجلس آلمان صدراعظم جدید دولت را انتخاب کرد. بنابراین این روز ، روز ترک آنگلا مرکل از صحنه سیاسی رسمی آلمان بود. درضمن گزارش مجله اشپیکل در این زمینه مردم نظرات خود را در…
دی 18, 1400

غلامرضا تختی؛ بلندآوازه‌ترین قهرمان ورزشی #ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/hduNmuAjVPEتختی شورش علیه تخت سلطنت! غلامرضا تختی قهرمانی بود که بیش از قهرمانیش درمسابقه کشتی در رابطه انسانی و مسئولیت پذیری در مورد مردم، قهرمان بود. ۱۷دی یادآور شهادت بلندآوازه‌ترین قهرمان ورزشی ایران، غلامرضا تختی است. آنچه او را در این مسابقات از بسیاری دیگر…
دی 15, 1400

نیما یوشیج پدرشعر نوین فارسی

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

https://youtu.be/VQjgRSuZ3qcنیما یوشیج پدرشعر نوین فارسی. محمدعلی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج بدرستی پدر شعر نوین فارسی نام گرفته است. در قرن اخیر، کمتر شاعر ایرانی است که با نیما شروع نکرده و یا از او تاثیر نگرفته باشد. اوکسی بود که به قول خودش، مانند…
خرداد 17, 1401

احضار روح پادشاهی که قد مهمان را اندازه تختش می‌برید (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

خدمت یکتای گاو، از مدحت صد شاه به پادشاهی خوابگاه طلائی گرانقیمتی داشت که تختخواب…
خرداد 17, 1401

میرزا کوچک خان جنگلی چهره درخشان تاریخ ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی (متولد ۱۲۵۷ شمسی-درگذشته‌ی ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی)…
خرداد 17, 1401

بیماری آبله میمونی چیست؟

in دانستنی ها

by Resistance Sites

آبله میمونی «Monkeypox» بیماری نادرعفونی واگیردار از ویروس آبله میمون است و شبیه به آبله…
خرداد 17, 1401

فناوری جدید ارسال ماهواره به فضا بدون نیاز به موشک

in دانستنی ها

by Resistance Sites

یک شرکت آمریکایی به نام اسپین‌لانچ که در زمینه فناوری‌های ماهواره‌ای و فضایی کار می‌کند…
خرداد 17, 1401

فرابشر بودن؛ سهیل عربی و غلامرضا خسروی؛ کوششی صادقانه در مسیر انسانیت و دشواری‌های…

in مناسبت ها

by Resistance Sites

سهیل عربی، غلامرضا خسروی را فرابشر نامیده بود یعنی کسی که به قیمت از دست…
خرداد 17, 1401

غلامرضا خسروی؛ آخرین فایل صوتی منتشر نشده قبل از اعدام + ویدئو

in مناسبت ها

by Resistance Sites

راز استواری و پایمردی شهید غلامرضا خسروی از زبان خودش زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در…
خرداد 17, 1401

سلام فرمانده، تلاش اطرافیان احمق و لباس جدید خامنه ای (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

سلام فرمانده، همایشی که یاد آور داستان لباس جدید پادشاه است! سلام فرمانده؛ حتما که…
خرداد 17, 1401

ژاندارک یا دوشیزه اورلئان قهرمان ملی و فرمانده مشهور فرانسه

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

ژاندارک، انسانی‌ که به خاطر اعتقاداتش۵۰۰ سال قبل، در برابر دشمنان میهنش ایستادگی نمود. به…
خرداد 17, 1401

چشم انداز سرنگونی در پیوند مردم و مقاومت ایران

in مقالات

by Resistance Sites

نقشه مسیر قیامهای مردمی تا سرنگونی دیکتاتوری به قلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی…
خرداد 17, 1401

سم اژه ای خطرناکتر است یا عقرب! (طنزسیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

روزی از کنار بیمارستانی می‌گذشتم، تابلوی هشدار دهنده کنار درب بیمارستان نظرم را جلب کرد.…
خرداد 17, 1401

چرا به خمینی دجال می‌گویند؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

«دجال» به چه معناست؟ تعریف دجال در روایات مختلف. دجال از «تدجیل» به معنای «پوشاندن»…
خرداد 17, 1401

خمینی؛ مردی که هزار سال در تولد خویش تاخیر داشت!

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

خمینی ضد بشر، (روح الله خمینی) در سال ۱۳۲۰ هجری قمری (۱۲۷۹ شمسی) در خمین…
خرداد 17, 1401

در گسترده ترین تسخیر سامانه‌های شهرداری تهران چه اتفاقی افتاد؟

in گزارش ها

by Resistance Sites

زاکانی بلافاصله به متصدیان انفورماتیک آماده باش صد در صد داد خبرگزاری‌های بین المللی و…
خرداد 17, 1401

نقش شمخانی در فاجعه متروپل آبادان چه بود؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

رابطه علی شمخانی با عبدالباقی چیست؟ در روزهای اخیر حادثه ناگوار متروپل مردم آبادان و…