رضا شمیرانی شاهد دادگاه حمید نوری؛ اعدام ۴۰۰۰ زن و مرد در اوین
رضا شمیرانی یکی از شاهدان قتل عام ۶۷ در دادگاه حمید نوری
روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه پنجاهمین جلسه محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه رضا شمیرانی از شاهدان قتل عام ۶۷ به ادای شهادت پرداخت و به بیان مشاهدات خود از قتل عام ۶۷ پرداخت.
نویسنده کتاب آن ارجمندها
رضا شمیرانی به مدت ۱۰ سال به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان‌های اوین و قزلحصار زندانی بود. وی پیشتر برخی از خاطرات خود در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در اوین را در کتابی تحت عنوان «‌آن ارجمندها» منتشر کرده بود.
رضا شمیرانی در جریان شهادت خود در دادگاه چنین گفت: قتل عام زندانیان سیاسی در زندان اوین از ۵ مرداد ۶۷ آغاز شد و تا چند ماه ادامه یافت و چیزی در حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن از زنان و مردان فقط در زندان اوین اعدام شدند. رضا شمیرانی تأکید کرد که: بعد از پایان اعدامها تنها ۱۲۰ زندانی باقی ماندند و از زنان نیز تنها ۲۰ تا ۳۰ نفر زنده ماندند.
مسئولین زندان اوین در زمان قتل عام
رضا شمیرانی در مورد دست اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان اوین در جریان ۶۷ گفت: مجتبی حلوایی (عسکری) مسئول امنیت و انتظامی زندان اوین بود، حداد دادیار، مجید ضیایی به عنوان دادیار، مجید قدوسی کمک دادیار و مسئول اجرای احکام در اجرای حکم هیأت مرگ و آوردن زندانیان برای اعدام فعال بودند.
رضا شمیرانی در بخش دیگری از شهادت در دادگاه گفت: موسی واعظی از مسئولان وزارت اطلاعات رژیم در اواخر مهر ۶۷ من را به اتاقش صدا کرد و گفت: فعالیت‌های شما در داخل زندان و خانواده‌های شما در خارج از زندان کلی برای ما مشکل ساز شده و ما زیر بار فشار نقض حقوق‌بشر رفته‌ایم.
موسی واعظی ادامه داد: ما اعدام‌ها را طبق حکم خمینی انجام دادیم. شمایی که زنده مانده‌اید اگر بخواهید به مجاهدین بپیوندید شما را در همان محلی که دستگیر کردیم اعدام می‌کنیم و اگر خانواده شما پیگیر شد، می‌گوییم رفته است اشرف پیش مجاهدین خلق!
رضا شمیرانی در بخشی از شهادتش گفت که پاسداران بعد از اعدام ها تلاش می کردند که وانمود کنند موقع اعدام ها در زندان نبودند.
رضا شمیرانی در مورد دیدن حمید نوری در زندان اوین گفت: بهمن‌ماه ۶۷ تو سالن ۵ آموزشگاه بودم. توی راهرو بند من با اکبر صمدی قدم می‌زدم. قبل از ظهر بود چون هنوز ناهار نخورده بودیم. دو نفر وارد بند شدند و به سمت انتهای بند تا آخر سلولها رفتند.
وقتی از کنار من و اکبر صمدی عبور می‌کردند، از اکبرصمدی پرسیدم اینها کی هستند؟ اکبر گفت: اینها ناصریان و حمید نوری هستند که توی گوهردشت بودند. همان زمان که از کنار ما عبور می‌کردند چشم عباسی به اکبر صمدی افتاد.
به اکبر گفت: تو اینجا چکار می‌کنی؟ هنوز زنده‌ای؟ خوب از دست ما قسر در رفتی! ولی دفعه بعد از این خبرها نیست. اکبر چیزی نگفت بعد کارشان تموم شد رفتند. دیگر من ناصریان رو ندیدم.
شروع قتل عام ها در اوین
رضا شمیرانی در مورد شروع اعدام ها گفت: در واقع من یک‌ ماه قبل از اعدام‌ها یعنی تیرماه ۶۷ به همراه ده، دوازده نفر از دوستانم که اکثراً اعدام شدند در یک سلول در بسته بودیم. فکر می‌کنم ۲۸ تیرماه بود که مجتبی حلوایی و محمد الهی به سلول ما آمدند. به ما گفتند وسایلتان را جمع کنید از اینجا میروید.
محمدرضا سرادار که در اعدام‌های ۶۷ اعدام شد پرسید کجا می رویم؟
مجتبی حلوایی گفت: به یک جای خوب میروید که همه امکانات برایتان باشد. ما وسایل را جمع کردیم. ما را به قسمت انفرادی یعنی آسایشگاه بردند. در زندان اوین آسایشگاه ۴ طبقه بود و هر طبقه ۱۰۰ سلول داشت . ما را  دو نفر، سه نفر، توی سلولهای مختلف انداختند. ما آنجا بودیم تا اول مرداد. من و امیر عبداللهی و مسعود ابویی در یک سلول بودیم.
زنان بسیاری را در صف مرگ دیدم
دوم مرداد یکی از پاسدارهای آسایشگاه داخل سلول آمد و به هر کدام از ما یک فرم داد که باید پر می‌کردیم. تو این فرم نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس، تاریخ تولد و اتهام بود. برخورد پاسدار خیلی تشویق کننده بود که ما اتهام خودمان را بگوییم هوادار مجاهدین. بعد که پاسدار از سلول بیرون رفت. ما کمی با هم صحبت می‌کردیم و شوخی می‌کردیم که چکار کنیم چکار نکنیم. آخر نوشتیم مجاهدین ولی خیلی عجیب بود که اون تمایل داشت ما بنویسیم مجاهدین. چون کلمه مجاهدی یک مرزسرخ بود و خطرات بسیار زیادی داشت.
تا هفتم مرداد ماه که من و مسعود ابویی را به ساختمان دادستانی اوین بردند.
باید با مینی‌بوس می‌رفتیم. وسط راه از ساختمان مدیریت باید رد می‌شدیم. ما را آنجا پیاده کردند. رفتیم در ساختمان  مدیریت. آنجا بود که من تعداد خیلی زیادی شاید دویست نفر از زنان مجاهد رو دیدم حدود یک ساعتی توی صف بودیم.
مجاهدین آماده اعدام در ۲۰۹
من و مسعود را دوباره به آسایشگاه برگرداندند. حدود نیم ساعت بعد دوباره مرا تکی صدا کردند و به ۲۰۹ بردند. ساختمان ۲۰۹ تشکیل شده از سلولهای انفرادی که یکی از مخوفترین محلهای زندان اوین هست. به‌خاطر شکنجه‌هایی که اونجا انجام می‌شد. وارد راهرو ۲۰۹ شدم. حدود ده متر آنطرفتر دیدم حسن ظریف ناظریان که الآن در اشرف آلبانی هست، آنجاست.
زمانی که نشسته بودیم در اصلی باز شد و تعداد زیادی از بچه‌ها با چشم‌بند به‌صورت وارد شدند؛ رامین نریمانی، افشین معماران کاشانی، محمدرضا رحیمی، عباس ملاحسینی، محمد ضمیری و خیلی اسامی دیگر که همگی اعدام شدند. ۶ساعت که آنجا بودم مرا دوباره به سلول انفرادی برگرداندند اما نه به انفرادی قبلی. فردا هشتم مرداد مرا از سلول انفرادی بردن ساختمان دادستانی.
توی مینی‌بوس با جابر حبیبی و جعفر سمسار زاده انتهای مینی‌بوس نشسته بودیم و مابقی همه زنان زندانی بودند. این بار مرا بردن پیش هیأت مرگ در ساختمان دادستانی.
جمعیت زیادی مخصوصاً زنان زندانی را من اونجا دیدم. یکی از کسانی که تونستم ببینم، حسین میرزایی بود. البته حسین و برادر و خواهرش و همسر برادرش همه اعدام شدند و یک خواهرش که در مقطع اعدامها در همدان بود اعدامش کردند و یک برادر دیگرش بیرون زندان بود دستگیرش کردند بردن زندان در مقطع اعدامها.
رضا شمیرانی در پیش هیأت مرگ
بعد از کمی انتظار پاسدار آمد و مرا  پیش هیأت مرگ برد. وقتی وارد شدم یکی گفت: چشم‌بندتو بردار! وقتی چشم‌بندم را برداشتم چند نفر رو جلوی خودم دیدم که روی صندلی نشسته بودند.
این افراد را قبلا من قبلاً با چشمهای خودم ندیده بودم. روبه‌روی من یک آخوند بود با عمامه سفید. وقتی دیدمش حدس زدم که باید نیری باشد. چون قبلاً شنیده بودم که نیری مقداری شبیه آخوند صانعی هست. کنارش یک میز بود که اشراقی با لباس معمولی یعنی کت و شلوار تنش بود، نشسته بود.
طرف سمت چت دو نفر بودند که نفر اولش یک آخوند بود با عمامه سفید که بعداً فهمیدم پورمحمدی است که نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در مقطع اعدام‌ها بود بعد نفر دوم یکنفر بود که لباس سبز پاسداری تنش بود، پیراهن سفید آخوندی و پوتین وقتی من روی صندلی نشسته بودم آن  فرد آمد نشست روی صندلی.
البته توضیح بدهم که وقتی پاسدارها ما را صدا می‌کردند می‌گفتند که هیأت عفو امام! تمام تلاششان این بود که بچه‌ها نفهمند چه اتفاقی در حال افتادن است. حتی وقتی فردی را نزد هیأت مرگ می‌بردند وقتی برمی گرداندند دیگر به سلول قبلی نمی بردند تا اطلاعات این هیات مرگ را به دیگران ندهد.
رئیسی و تلاش برای اعدام من
نیری از من اسم و اتهام را پرسید. من در آن زمان خوب عمل نکردم و واژه‌ی مجاهد را به کار نبردم. بعد نیری به نفری که در حال قدم زدن بود یعنی رئیسی گفت که این را ببر بیرون این برگه را پر کند. یک پرونده دست رئیسی بود که فکر کنم پرونده بازجویی من بود.
رئیسی خطاب به نیری گفت: حاج آقا این خیلی منافقه. حاج آقا ازش بپرسید از کجا آمده اینجا. چون می دانست که من یک سال برای تشکیلات زندان زیر بازجویی بودم. رئیسی می‌خواست نیری رو قانع کند که من طبق گفته خودش یکی از زندانیان سرموضع زندان هستم. اما ظاهرا نیری تصمیمش را گرفته بود…
خرداد 01, 1401

ایران؛ قربانگاه عدالت و انسانیت!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

ایران کنونی در زیر ذره‌بین عدالت و انسانیت بقلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ایران کنونی هر چند ثانیه یک نفر اعدام و حلق‌آویز، زندانی و شکنجه شده و یا به قتل می‌رسد!. علاوه بر این، جنایات و غارتگری‌های دولتی در این کشور…
خرداد 01, 1401

دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که از سالن مرگ برگشته است

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ در دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه دادگاه،…
خرداد 01, 1401

دادگاه حمید نوری؛ سمپاشی جنازه اعدام شدگان در حیاط زندان گوهردشت

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شاهد دادگاه: خبر اولیه اعدام ۲۰۰ زندانی مجاهد شوکه کننده بود! هفتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری روز سه شنبه دوم فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد. حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است، شهادت دهها شاهد…
خرداد 01, 1401

مهری عمرانی از قتل عام ۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد سخن می‌ گوید!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

زوایای بیان ناشده قتل عام ۶۷ در شهرستان‌های ایران خانم مهری عمرانی از زندانیان سیاسی سابق که به جرم هواداری از مجاهدین خلق در زندان بود، درمصاحبه با خانم سهیلا دشتی ابعاد دیگری از وقایع قتل عام۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد را تشریح کرد.…
ارديبهشت 31, 1401

دژخیم حمید نوری در مواجهه با اسناد انکار ناپذیر وکیل مجاهدین به تله افتاد!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

ارائه اسناد و مدارک انکارناپذیر از قتل عام و حکم خمینی برای کشتار زندانیان مجاهد جلسه هفتاد ویکم محاکمه حمید نوری در استکهلم در روز سه شنبه ۱۷ اسفند برگزار شد. حمید نوری متهم به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت…
ارديبهشت 31, 1401

خمینی ملعون چگونه دژخیم حمید نوری را بر آشفت!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شصت و نهمین جلسه محاکمه حمید نوری در سوئد برگزار شد روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه شصت و نهمین جلسه محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت فعال در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در سوئد برگزار شد. حمید نوری که در زمان…
ارديبهشت 31, 1401

قتل عام ۶۷ ؛ من حمید نوری را موقع بردن زندانیان برای اعدام دیدم!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شصت و هفتمین جلسه محاکمه حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت بر اساس خبرهای رسیده دادگاه حمید نوری روز جمعه، ۲۹ بهمن، در استکهلم سوئد با شاهد جدید ادامه یافت. محمد ایزدجو شهادت داد که حمید نوری و داود لشکری چند زندانی را پیش…
ارديبهشت 31, 1401

دادگاه حمید نوری؛ شاهدی چشم درچشم هیولای زندان گوهر دشت

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شصت و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد روز سه شنبه ۲۶ بهمن جلسه شصت و ششم دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهر دشت دردادگاه استکهلم سوئد برگزار شد. در این دادگاه جلال سعیدی یکی…
ارديبهشت 10, 1401

حمید نوری؛ تبهکاری که هر روز پرونده جنایت حکومت را قطورتر می کند!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

در شصت وچهارمین جلسه دادگاه: پاسداران اجساد را با کامیون یخچا‌ل‌دار می بردند روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ جلسه محاکمه حمید نوری به جرم شرکت در قتل عام سال ۶۷ با شهادت دو زندانی از بند رسته دیگر به عنوان شاهد برگزار شد. جعفر یعقوبی…
ارديبهشت 10, 1401

فیلمی از مزار دو پرستار اعدام شده شهلا و نسرین کعبی بعد از ۴۱سال

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/jzDm18OcqJwصادق خلخالی چگونه پرستاران کرد خواهران کعبی را به جوخه اعدام سپرد دو خواهر پرستار شهلا و نسرین کعبی (ساکن سقز) پس از دستگیری در پاییز ۱۳۵۸ به قزوین تبعید شدند. پس از چند ماه و طی پروسه‌ی مذاکرات نمایندگان دولت با هیئت نمایندگی خلق…
ارديبهشت 10, 1401

سرکوبگران مردم شهرستان شهریار در آبان ۹۸ را بشناسید + فیلم

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/34jL-pqKCWwشهریار کانون اصلی قیام و شورش علیه حاکمیت خامنه‌ای در قیام آبان۹۸، پاسداران مردمشهریار را که مانند سایر شهرهای ایران بپا خاسته بودند به گلوله بسته و عده‌ای از آنها را شهید و تعداد زیادی را مجروح کردند. شهریار در غرب تهران یکی از کانون‌های…
ارديبهشت 10, 1401

دادگاه حمید نوری؛ از ملی کش های مجاهدین به جز یک نفر همه اعدام…

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

در شصت و سومین جلسه محاکمه حمید نوری چه گذشت؟ شصت و سومین جلسه محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار شد. حمید نوری به عنوان متهم به جنایت علیه بشریت و شرکت در قتل عام ۶۷ در این دادگاه محاکمه می شود. در این…
ارديبهشت 10, 1401

سرکوبگران در فردیس کرج را بشناسید + فیلم

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/2ob-zvG-GAwعناصر سرکوبگر در فردیس کرج یکی از مناطقی که در قیام سراسری آبان۹۸ بپاخاست، فردیس کرج بود. در جریان این قیام، مزدوران سرکوبگر با شلیک مستقیم به جوانان، تعدادی از آنها را شهید و بسیاری را مجروح کردند. در این برنامه تعدادی از عوامل سرکوب…
ارديبهشت 10, 1401

کودکی وحشتزده در راهروهای خونین اوین؛ خاطرات آزاده عالمی

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

آزاده عالمی کودکی اش را با میله‌های آهنی زندان آغاز کرد آن چه در پی می‌آید سخنان یکی از هزاران کودک ایرانی است که زندگی را با زندان آغاز کردند. خانم آزاده عالمی کودک ۶ ساله بود که همراه با مادرش که یک زندانی سیاسی…
ارديبهشت 10, 1401

شاهد دادگاه حمید نوری؛ ۱۲روز کامیون‌های حامل اجساد اعدام شدگان را شمردم

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شهادت تکان دهنده شاهد قتل عام ۶۷ در زندان گوهردشت کرج روز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ شصتمین روز محاکمه حمید نوری کارگزار جنایتکار حکومت در زندان گوهردشت کرج در سال ۶۷ در دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه امیر هوشنگ اطیابی عضو سابق…
ارديبهشت 10, 1401

افشای عوامل سرکوب در شهر مشهد + ویدئو

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/24FonHOJIDgعوامل سرکوب در شهر مشهد استان خراسان رضوی در این برنامه تعدادی از مزدوران سرکوبگر مشهد را معرفی می‌کنیم. شهری که به دلیل ویژگی‌هایش، مردم آن بیش از شهرهای دیگر تحت سرکوب هستند. هر چند سرکوب معترضان در مشهد به دستور مستقیم علم الهدی نماینده…
ارديبهشت 10, 1401

راز مادری با مزار ممنوعه!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

قلم خوردگی شناسنامه برای گرفتن پاسپورت هم شده بود یک دردسر. درست الان که بابا توو آی سی یو بود برای تکمیل مدارک بورسیه به ثبت احوال هم مراجعه می‌کردم. کجا گذاشته بودم شناسنامه رو؟ گیج شدم. وقتم کمه. اینجا هم نیست. آه قوطی چای…
ارديبهشت 10, 1401

سرکوبگران سپاه و بسیج در اهواز را بشناسید + فیلم

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/Icxc3P1HOXEعناصر فعال در سرکوبگر قیام و اعتراضات مردمی استان زرخیز خوزستان از نقاطی است که بعلت تبعیض و غارت اموال مردم توسط نیروهای سرکوبگر حکومت، همواره اعتراضات مردمی و کارگری در آن جریان داشته و مردم آنجا توسط عوامل حکومت سرکوب شده‌اند. در این برنامه…
ارديبهشت 10, 1401

دادگاه حمید نوری؛ باز هم شاهدانی دیگر از راهروی مرگ!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

آذرنوش همتی و قاسم سلیمان پور شاهدان قتل عام ۶۷ در دادگاه روز چهارشنبه۲۲ دیماه دادگاه یک جنایتکار قتل عام ۶۷ یعنی حمید نوری در سوئد ادامه یافت. در این دادگاه آذرنوش همتی الیزه‌ای معروف به اسکندر به ادای شهادت در مورد قتل عام ۶۷…
ارديبهشت 10, 1401

روایت محمد زند از راهروی مرگ زندان گوهردشت

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شاهد قتل عام ۶۷ از دیده‌ها و شنیده هایش در راهروی مرگ می‌گوید (قسمت دوم) شنبه ۱۵مرداد۶۷ – ساعت ۹ یا ۱۰صبح اسم من را خواندند و بردن توی راهروی مرگ که تعداد زیادی زندانی نشسته بودند. من ‌را تقریبا بعد از یک ساعت بردن…
ارديبهشت 09, 1401

حال نوبت آخوند جلاد رئیسی است

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

درخواست دادستانی سوئد برای صدور اشد مجازات علیه دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم، به‌یقین ترجمان پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی، مقاومت ایران، مجاهدین خلق، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان و نیروهای سیاسی و بشردوست، بر سر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد. براین…
ارديبهشت 09, 1401

سرکوبگران سپاه و بسیج در اصفهان را بشناسید؛ (قسمت دوم) + فیلم

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/rwFFl_sfNvsسرکوبگران تجمع زاینده رود در برنامه قبل تعدادی از سرکوبگران مردم اصفهان را معرفی کردیم. در این برنامه تعدادی دیگر از مزدوران سرکوب‌گر در شهر اصفهان را معرفی می‌کنیم. سرکوبگر؛ میثم فرودستان مسئول فاوا (یکان ضد شورش در اصفهان) وی از مزدورانی است که در…
ارديبهشت 02, 1401

از گورستان خاوران تا گورستان بوچا؛ صحنه جنایت علیه بشریت!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

دادگستری بین المللی در مسیر رسیدگی به جنایت در خاک اوکراین تصاویر قتل‌عام مردم در بوچای اوکراین همه جهان را شوکه کرده است. در خبرها آمده است که کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به بوچا وارده شده است تا از نزدیک صحنه وقوع…
فروردين 06, 1401

ادای شهادت شادی صدر کارشناس حقوق بین الملل و از مسئولین سازمان عدالت برای…

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://vimeo.com/691517905روز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷، در دادگاه سوئد ادامه یافت. در این جلسه ابتدا دادگاه به سوال و جواب با تورون لیندهولم کارشناس و متخصص روانشناسی حافظه اختصاص داشت و…
فروردين 05, 1401

فرار از زندان ساوه (قسمت آخر)

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

https://youtu.be/raJPl_3mstoمرداد۱۳۶۶، چهار زندانی سیاسی که از زندان ساوه فرار کرده‌اند خود را به تهران رسانده و در آنجا موفق می‌شوند با یک هسته‌ مقاومت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها پس از چند روز با کمک هسته مقاومت به تبریز می‌روند تا از کشور خارج شوند اما…
اسفند 28, 1400

جاوید رحمان: از حکومت ایران برای قتل عام ۶۷ و آبان۹۸ حسابرسی کنید!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر و گزارش مهم گزارشگر حقوق بشر چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در روز پنجشنبه ۲۶ اسفند۱۴۰۰ برگزار شد. در این جلسه آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به ایراد سخن پرداخت.…
خرداد 01, 1401

ایران؛ قربانگاه عدالت و انسانیت!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

ایران کنونی در زیر ذره‌بین عدالت و انسانیت بقلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی…
خرداد 01, 1401

دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که از سالن مرگ برگشته است

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد هشتاد و چهارمین…
خرداد 01, 1401

دادگاه حمید نوری؛ سمپاشی جنازه اعدام شدگان در حیاط زندان گوهردشت

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

شاهد دادگاه: خبر اولیه اعدام ۲۰۰ زندانی مجاهد شوکه کننده بود! هفتاد و ششمین جلسه…
خرداد 01, 1401

مهری عمرانی از قتل عام ۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد سخن می‌ گوید!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

زوایای بیان ناشده قتل عام ۶۷ در شهرستان‌های ایران خانم مهری عمرانی از زندانیان سیاسی…
خرداد 01, 1401

بازدید مایک پمپئو از موزه مقاومت در اشرف۳

in گزیده ها

by Resistance Sites

https://vimeo.com/711756478
خرداد 01, 1401

دیدار و گفتگوی مایک پمپئو با خانم رجوی

in مریم رجوی

by Resistance Sites

https://vimeo.com/710905369