دلایل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا که باعث ایجاد تورم می‌شود
افزایش عرضه پول، چاپ اسکناس بدون پشتوانه  (مازاد بر رشداقتصادی یک کشور)، عمده‌ ترین علت توّرم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، توّرم به وجود خواهد آمد. اقتصاددانها در مجموع، عرضه پول و افزایش نقدینگی را ریشه توّرم افسارگسیخته، پایدار و طولانی مدت ارزیابی کرده‌‌اند.
همچنین عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌ های هردولت رل عمده‌ای را در بوجود آمدن توّرم ایفا می‌کنند. هر چه توّرم بیشتر، قدرت خرید یک واحد پول پایین‌ تر و در نتیجه از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد.
 افزاش واردات نیز عامل دیگری درایجاد توّرم است. زیرا اقتصاد کشور به قیمت کالاهای کشورهای تولیدکننده وابسته خواهد بود و توّرم آنها، می‌تواند بر توّرم کشور وارد کننده کالا نیز تأثیرگذار باشد.
دلیل دیگر ایجاد توّرم، کسری بودجه دولت هاست. چون مخارج دولتها افزایش می‌یابد، سبب گرانفروشی خدمات دولتی می‌شود. بنابراین، نحوه تأمین کسری بودجه دولتها، عامل مهم دیگری از تشدید توّرم است. بدین ترتیب دولتها با شیوه های استقراض از بانک مرکزی یا دول خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می‌شود، که باعث آثار توّرمی شدید است.
 
بطورکلی، عوامل رشد و تشدید توّرم درایران عبارتند از:
رشد نقدینگی،
رشد بی‌رویه قیمت ارز درحاکمیت آخوندی،
فرارسرمایه،
بالا بودن هزینه ‌های تولید، که باعث تضعیف شدید تولید شده است،
همچنین فشارهای وارد برحوزه تجارت و واردات مواد لازم برای تولید، که موجب تضعیف تولید داخلی شده ‌اند
متکی بودن اقتصادایران به فروش نفت که تابعی ازسیاست‌های خائنانه حاکمیت آخوندی است، و باعث می‌شود تا در نتیجه تحریم‌های اعمال شده و نوسان قیمت، درآمد کشوردر وضعیتی بدون ثبات قرار گیرد،
سپرده شدن کل اقتصادکشور بدست سپاه پاسداران غارتگر، بنیادهای غارت و چپاول تحت نظارت رهبر، عوامل بیت خامنه ای، ائمه جماعات و آقازاده های درشت و ریز، که انحصارطلبانه همه چیز ایران را ملک طلق خود می‌دانند و تصمیم گیرنده تعیین قیمتها هستند،
عدم همآهنگی اقتصادی و مراکز مافیایی متعدد تصمیم گیری.
پیامدهای توّرم بر اقتصاد:
توّرم هم مثل بسیاری از رویدادهای اقتصادی دیگر، شامل دو بعد مثبت و منفی است. مهم‌ترین پیامدی که توّرم دارد، نحوه توزیع ناعادلانه کالاها و خدمات دولتی خواهد بود. در یک اقتصاد توّرم‌زا، توزیع کالا و خدمات به نفع اقشار پردرآمد صورت گرفته و به ضررگروه‌های کم درآمد، فقیر و حقوق بگیر تمام میشود که، درکل فقر و قهقرای بخش وسیعی از جامعه را سبب می‌شود.
توّرم تبعات منفی زیادی برای کشور دارد. زمانی که دستمزد نیروی کار با نرخ توّرم قیمت‌های خرده ‌فروشی همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید دستمزد‌ها و به تبع آن قدرت خرید نیروی‌کار، کاهش پیدا می‌کند. این چالشی قابل توجه برای خانواده‌ هایی است که کم درآمد هستند.
زیرا برای آنها هر افزایش قیمتی می‌تواند پیامد‌های سوء زیادی به همراه داشته باشد. به علاوه، درادامه افزایش قیمت کالاها و خدمات، تقاضای نیروی‌کار را برای افزایش دستمزد به همراه دارد، که منجر به افزایش هزینه تولیدشده وکاهش سود کسب شده توسط بنگاه‌های اقتصادی وکسب‌و‌کار‌ها، می‌شود. تمام این اثرات ناشی از توّرم می‌توانند نااطمینانی در وضعیت بوجود بیاورند که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری کارآفرینان شود.
توّرم به افراد کم درآمد وکسانی‌که درآمدشان ثابت است ضربه زده و توان خرید آنها را روز به روز پایین می‌آورد که، باعث فقیرترشدن قشر حقوق بگیر و لایه های پائینی جامعه می‌شود. امّا، درمقابل به نفع کسانی است که دارای ارتباطات ویژه ای بوده و درآمد متغیر دارند، وافزایش قیمتهای کالا و خدمات روی جیب آنها تأثیری نخواهد داشت. باین ترتیب، جامعه نظیرآنچه که در کشور ما جریان دارد، قطبی (پلاریزه) دارا (متمّول) و فقیر (ندار) تقسیم می‌شود.
علاوه بر این آثارسوء، توّرم بر متغییرهای کلان اقتصادی هم اثرگذار خواهد بود؛ چرا که این مسئله ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با زندگی عامه در جامعه دارد.
توّرم روی کسانی تأثیرکمتردارد که، واحد پولی خود را به دارایی تبدیل کرده باشند. برای مثال به املاک، مستغلات، مسکوکات و ارزهای معتبر. افرادی که پول خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند و نقدینگی اموال آنها بالاست بیشترین ضرر را از توّرم و افزایش قیمتها می‌بینند زیرا ارزش منابع مالی آنها کاهش می‌یابد.
ثبات سیاسی و اقتصاد کلان کشورها از طریق شاخصهای گوناگونی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند که توّرم، یکی از مهمترین این شاخص‌هاست. بطوریکه بسیاری ازمنتخبین مردم برای مدیریت هرکشوری، با شعار و وعده کنترل و پایین آوردن روند قیمتها و کاهش توّرم، سر کار می‌آیند.
راه‌های کنترل توّرم
روشها و سیاست‌های گوناگونی برای مهار توّرم ارائه شده است که، با کمک آنها می‌توان نرخ توّرم را کاهش داد. امّا، باید به این نکته توجه داشت که، هرروش برای یک دوره زمانی خاص و منطقه ‌ای خاص قابل استفاده است. هرکشوردارای شرایط ویژه ایست و توّرم حاصله در آن، ناشی از سیاستهایی است که اجرا شده است.
بنابراین، باید عامل و یا عوامل به وجود آورنده توّرم، کاهش سرمایه، موانع تولید و ارائه خدمات برطرف شود، تا بتوان سیاست‌های خاصی برای کنترل توّرم در پیش گرفت. همچنین استفاده از یک روش و ابزار موفق دریک موقعیت زمانی و یا مکانی خاص، در رفع توّرم مکانی دیگر ممکن است کارساز نباشد.
دو راهکار برای مهار توّرم
۱- سیاست های پولی و مالی، ۲- سیاست های درآمدی
حکومت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش توّرم اقدام ‌کند. این سیاستها باید درراستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا توّرم را کاهش دهد. بسیاری، از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌کنند. یا با اجرای سیاست‌های درآمدی مختلف و با دخالت مستقیم، متغیرهای تعیین‌کننده توّرم را دستکاری کرده و نرخ توّرم را کاهش ‌می‌دهند.
راهکار دیگر، افزایش نرخ پس انداز یک کشور است. نرخ پس اندازه پایین در یک جامعه می‌تواند برافزایش نرخ توّرم تاثیر بگذارد. بطور خلاصه، پس انداز به دوطریق مشخص می تواند روی توّرم تأثیر بگذارد. نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ توّرم می‌گردد.
اگر نرخ توّرم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد. همچنین، کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ توّرم باعث کاهش نرخ پس انداز می‌شود.
بدین ترتیب، عدم ثبات قیمت ها، یغما سالاری حاکم بر سرنوشت اقتصادک شور، چپاول سرمایه و پس اندازهای جامعه توسط مؤسسات مالی وابسته به نهادهای انتظامی، نظامی، سپاه پاسداران و بیت رهبری در طول سالیان حاکمیت آخوندی، اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور داشته است.
درحقیقت ناهمگونی حاکمیت ومردم، باعث سلب اعتماد و انتظارات مردم از حاکمیت شده و نسبت به آینده این حکومت‌گران قطع امید کرده‌اند. در نتیجه، این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده و حتی در بعضی از سالها نرخ رشد آن منفی بوده است.
درواقع به خاطر غارت دولت و دست کردن درجیب مردم برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه خود درطی سالیان، دلیل عمده کاهش پس انداز گشته که، بدنبال خود کاهش سرمایه گذاری دارد و موجب افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
❊ دکتر خلیل خانی کارشناس محیط زیست و فعال حقوق بشر است. او دارای مدرک دکترا در رشته اکولوژی، گیاه شناسی و مطالعات محیطی از آلمان است و در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی هسن آلمان تدریس کرده است. او همچنین دارای دکترای روانشناسی پزشکی از ایالات متحده است. 
خرداد 01, 1401

مشروعیت مقاومت ناشی از چیست؟ عزیز فولادوند

in مقالات

by Resistance Sites

مشروعیت مقاومت ناشی از چیست؟ عزیز فولادوند- قسمت اول مشابهت‌های مقاومت در ایران و اوکراین در بامداد روز پنجشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ برابر با ۵ اسفند ۱۴۰۰ چرخش بنیادین در سیاست بین‌المللی بلکه در نوع نگاه انسان مدرن به مقولاتی مثل مقاومت، سلاح، مقاومت مسلحانه،…
خرداد 01, 1401

دیدار مایک پمپئو از اشرف۳ مقر اصلی اپوزیسیون ایران چه معنایی دارد؟

in مقالات

by Resistance Sites

چرا خامنه‌ای حق دارد از این دیدار عصبانی و آشفته باشد؟ روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در دولت ترامپ وارد آلبانی شد و به دیدار رزمندگان آزادی در اشرف۳ شتافت. از آقای پمپئو در ورود به اشرف ۳ استقبال…
خرداد 01, 1401

نظرسنجی غیرعلمی با اهداف سیاسی - دکتر حسین سعیدیان و دکتر کاظم کازرونیان

in مقالات

by Resistance Sites

دکتر حسین سعیدیان، پروفسور و مدیر برنامه انفورماتیک، دانشگاه کانزاس، آمریکا دکتر کاظم کازرونیان، پروفسور و رئیس دانشکده مهندسی، دانشگاه کانتیکت، آمریکا پیشگفتار نظرسنجی گروه موسوم به "گمان". از جهات مختلف قابل‌تأمل است. هم منشأ و خاستگاه این گروه و چگونگی تأمین مالی آن، هم…
خرداد 01, 1401

حسین داعی الاسلام: هول شد و دستش خورد! فرار به جلو دیرهنگام پس از…

in مقالات

by Resistance Sites

هول شد و دستش خورد! فرار به جلو دیرهنگام پس از دو سال در مورد ایمیل‌های حمید نوری حمید نوری «دستش میخوره به ایمیل من... ‌ و بعد این هول می‌کنه که چی شد اینا؟‌ ۲۸ ثانیه بعد یک ایمیل برای من میاد، سفید. چون…
ارديبهشت 31, 1401

باز انتشار مقاله دکتر زری اصفهانی فقید در باره فردی بنام ایرج شکری به…

in مقالات

by Resistance Sites

اندرباب موجودات متا مرفوز شده - نوشته زری اصفهانیباز انتشار مقاله دکتر زری اصفهانی فقید در باره فردی بنام ایرج شکری به خاطر لاطائلات او درباره زنده یاد دکتر منوچهر هزارخانی احتمالا خوانندگان این مطلب ، کتاب متامرفوزیس فرانتس کافکا را خوانده باشند . کتاب…
ارديبهشت 10, 1401

خیزش سراسری معلمان ایران؛ نماد جامعه آماده انفجار

in مقالات

by Resistance Sites

این روزها ما شاهد تحرکات اعتراضی کارگران، کارمندان بازنشسته دولت، معلمان و مالباختگان و سایر اقشار جامعه در ده‌ها شهر در سراسر کشور هستیم. در سال گذشته، خامنه ای انواع اقدامات را برای کنترل جامعه ناآرام ایران انجام داد. وی با به کارگیری تاکتیک‌هایی مانند…
ارديبهشت 10, 1401

اوج گیری مقاومت مردمی؛ پایان خامنه ای را نوید می‌دهد؟

in مقالات

by Resistance Sites

ایران سرزمین اعتراضات مستمر روز دوشنبه ۵ اردیبهشت مردم دلیر و آزاده یاسوج با مقاومت جانانه خود مانع از بازداشت یک معلم آزاده به نام علی حسن بهامین شدند. درپی مقاومت مردم و معلمان در برابر وحشیگری سپاه پاسداران، آنان ابتدا عقب نشستند و دست…
ارديبهشت 09, 1401

گسل‌های اجتماعی کلیت نظام را نشانه گرفته‌اند

in مقالات

by Resistance Sites

تنها پس از گذشت چند هفته از پایان جشن‌های نوروزی شاهد هستم که گسل‌های اجتماعی یکی پس از دیگری قدبلند کرده و دیکتاتوری ولی‌فقیه را به چالشی دیگر برای عدالت، آزادی، نان و حداقل‌های معیشتی کشانده‌اند. این وضعیت انفجاری در حالی است که به دستور…
ارديبهشت 09, 1401

فضای مجازی و فضای حقیقی؛ اختناق فرو می پاشد!

in مقالات

by Resistance Sites

اپوزیسیون در حال کیش و مات کردن حکومت به نظر می‌رسد حکومت ولایت فقیه در روزهای آغازین سال ۱۴۰۱بیش از هر زمانی دیگر دریافته است که هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی یعنی کوچه و خیابان در محاصره مردم به جان آمده…
ارديبهشت 09, 1401

توّرم در ایران و تأثیرآن بر روی اقتصاد و معیشت مردم (قسمت دوم) -…

in مقالات

by Resistance Sites

دلایل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا که باعث ایجاد تورم می‌شود افزایش عرضه پول، چاپ اسکناس بدون پشتوانه (مازاد بر رشداقتصادی یک کشور)، عمده‌ ترین علت توّرم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، توّرم به…
ارديبهشت 09, 1401

توّرم در ایران و تأثیرآن بر روی اقتصاد و معیشت مردم (قسمت اول) -…

in مقالات

by Resistance Sites

قبل از اینکه بدانیم توّرم چیست باید کمی با معنای آن آشنا شویم. معنای لغوی توّرم، ورم کردگی و یا بادکردگی است؛ امّا، درعلم اقتصاد منظوراز توّرم، افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است. طبق نظریه‌‌های مختلف اقتصادی، تعریف‌های متفاوتی از…
ارديبهشت 03, 1401

دکتر منوچهر هزارخانی، استادی بزرگ با دشمنانی کوچک

in مقالات

by Resistance Sites

همه آدم‌ها بزرگ می‌شوند، اما عده کمی به بزرگی می‌رسند در سال ۱۳۸۳ یک شب نشسته بودم و برنامه ارتباط مستقیم را از شبکه سیمای آزادی تماشا می‌کردم. میهمان برنامه دکتر منوچهر هزارخانی بود و با توجه به اینکه از یک سال و نیم پیش…
ارديبهشت 03, 1401

ولایت فقیه؛ آمیزه ای از فقر، سرکوب و تروریسم

in مقالات

by Resistance Sites

رویکرد حکومت ولایت فقیه در دیپلماسی دیپلماسی به طور کلی به معنای گفتگو و تلاش برای دستیابی به توافق بر اساس آداب و رسوم و مقررات و معاهدات بین المللی و منافع متقابل کشورها و تلاش برای یافتن زمینه های مشترک برای افزایش ضریب منافع…
ارديبهشت 02, 1401

براندازی صورت مسئله روز ایران

in مقالات

by Resistance Sites

براندازی و ترفندهای حکومت ایران برای منحرف کردن تضاد اصلی در حال حاضر در ایران و صف‌آرایی بین مردم و حکوت ولایت فقیه، اصلی‌ترین موضوع دو قطبین این معادله براندازی حکومت ولایت فقیه می‌باشد اما حکومت ولایت فقیه با توسل به ترفندها و حربه‌های مختلف…
فروردين 30, 1401

سرنگونی نظام ؛ از حرف تا عمل - به قلم جمشید پیمان

in مقالات

by Resistance Sites

گفت : نتیجه‌ی نظر سنجی از یک میلیون ایرانی ساکن ایران را دیده ای؟ گفتم: نه، نظر سنجی در چه موردی بوده و چه نتیجه ای داشته ؟ گفت :نود درصد خواهان سرنگونی‌اند! گفتم: سرنگونی کی و چی؟ گفت: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی! گفتم: مبارک…
فروردين 30, 1401

تمرکز جهانی روی نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

in مقالات

by Resistance Sites

طی کمتر از یک ماه حکومت ایران از جانب معتبرترین مراجع متهم شده استنقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پدیده تازه‌ای نیست. اما آن چه که جدید است توجه و تمرکز جهانی روی نقض فاحش این حقوق در ایران است. دیر زمانی بود که مقامات…
فروردين 30, 1401

فصل اعتراض؛ سال ۱۴۰۱ و صدای فرو ریختن زنجیرهای اختناق

in مقالات

by Resistance Sites

اوج‌گیری اعتراضات مردمی از آغاز سال علامت خوبی برای خامنه ای نیست! از یکی از بزرگان نقل شده است: «در سرزمینی که سایه آدم‌های کوچک بزرگ شود، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است». در ایران به زنجیر کشیده ما نیز سایه آدم‌های کوچک…
فروردين 30, 1401

چرا آتش زدن تندیس خمینی در قم این قدر برای خامنه ای دردناک است؟

in مقالات

by Resistance Sites

آتش زدن تندیس خمینی در میدان مرجعیت قم و واکنش گسترده حکومت آتش زدن تندیس خمینی در قم ولوله زیادی در بین مقامات حکومتی ایجاد کرده است. از یاد نمی‌بریم نخستین بار که شعار مرگ بر خامنه ای در بازار رضای مشهد توسط جوانان شورشی…
فروردين 30, 1401

ورزشگاه مشهد و زنان؛ نمادی از یک رویارویی عمیق شونده

in مقالات

by Resistance Sites

چرا واقعه ورزشگاه مشهد به سرعت به یک بحران حکومتی تبدیل شد؟ فیفا فدراسیون جهانی فوتبال از فدراسیون فوتبال ایران در خصوص وقایع ورزشگاه مشهد توضیح خواست. اشاره فیفا به وقایع روز سه شنبه ۹فروردین ۱۴۰۱ است که در جریان مسابقه فوتبال بین ایران و…
فروردين 29, 1401

شکل دادن هدفمند روانشناسی جامعه با نظرسنجی به قلم زینت میرهاشمی

in مقالات

by Resistance Sites

مدال نقره نظرسنجی نصیب ابراهیم رئیسی! نظرسنجی موسسه «گمان» با سروصدای زیاد در فضای مجازی و در برخی رسانه‌های تصویری روبه‌رو شده است. بهانه این نظرسنجی مناسبت سالگرد برگزاری رفراندوم ضددمکراتیک «آری یا نه» به جمهوری اسلامی در روزهای یازده و دوازده فروردین ۱۳۵۸ است.…
فروردين 29, 1401

تعریف یک قرن در یک جمله، به قلم مهدی سامع

in مقالات

by Resistance Sites

قرن چهاردهم خورشیدی برای کشور و مردم ایران قرنی پر از تلاطم و چالش بود. مردم ما طی صدسال گذشته درد و رنج فراوان متحمل شده و البته دستآوردهای گرانقدری هم داشتند. پیرامون این دوران بسیار گفته و نوشته شده و گرایش‌های گوناگون فکری هریک…
فروردين 25, 1401

طوبی حق شنو: درخشش الماس گونه مجاهد خلق

in مقالات

by Resistance Sites

امروز میخواهم از مجاهد بنویسم، همان عنصر با ارزشی که سالیان متمادی در راه مبارزه برای وطنش با حفظ آرمانش در چارچوب های بحق و درست خود، سر موضع اش ایستاد و با فداکاری و جان فشانیهایش علیرغم همه توطئه ها و تهدیدها و مشقت…
فروردين 25, 1401

عزیز پاک نژاد: داس مرگ در جاده های ایران همچنان قربانی می گیرد

in مقالات

by Resistance Sites

تصادفات جاده‌ای و تعداد بسیار بالای قربانیان آن در ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه، هر روز ابعاد جدیدی از تلفات مردمی در حوادث رانندگی را به نمایش می گذارد. در توجیه این مسائل و رفع و رجوع کردن این مرگ و میرهای بی‌صدا، مقامات…
فروردين 25, 1401

زینت میرهاشمی: نظر سنجی و شکل دادن هدفمند روانشناسی جامعه

in مقالات

by Resistance Sites

نظر سنجی موسسه «گمان» با سر و صدای زیاد در فضای مجازی و در برخی رسانه‌های تصویری روبرو شده است. بهانه این نظر سنجی مناسبت سالگرد برگزاری رفراندوم ضد دمکراتیک «آری یا نه» به جمهوری اسلامی در روزهای یازده و دوازده فروردین ۱۳۵۸ است. این…
فروردين 25, 1401

ناهید همت‌آبادی: زیستن برای ایستادن بر سر آرمان

in مقالات

by Resistance Sites

” خوشا آنان که بر عهد خود وفا کردند و بر آرمان خویش استوار ایستادند“ شهباز بلند پرواز دنیای ادب و سیاست ایران نیز ناگزیر تحمیل سرنوشت محتوم انسان زمینی را پذیرا گشت و پر کشید تا مدار جاودانگی. در رثا و ثنای او نیز…
فروردين 25, 1401

حسین یعقوبی: جهان‌بینی هزارخانی و ابتذال دکانداران سیاست و فلسفه

in مقالات

by Resistance Sites

در ۸ فروردین ۱۴۰۱ دکتر منوچهر هزارخانی، روشنفکر نامدار، متفکر، اندیشمند انقلابی و مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت ایران در گورستان شهرک اورسورآواز در کنار نامدارانی چون وینسنت ون‌ گوک، مرضیه بانوی آواز ایران و خلبان قهرمان بهزاد معزی آرمید. هزارخانی انسان…
خرداد 01, 1401

حسن صیاد خدایی از فرماندهان سپاه پاسداران در تهران کشته شد

in خبرها

by Resistance Sites

کشته شدن حسن صیاد خدایی از فرمانده سپاه پاسداران رسانه‌های حکومتی از کشته شدن یکی…
خرداد 01, 1401

اوکراین هشتادوهفتمین روز حمله روسیه، دونباس به جهنم تبدیل شده است

in خبرها

by Resistance Sites

زلنسکی؛ روسیه منطقه دونباس را به جهنم تبدیل کرده است در حالیکه هنوز هیچکس نمی‌داند…
خرداد 01, 1401

دفتر امام جمعه همایونشهر اصفهان به آتش کشیده شد

in قیام و شورش

by Resistance Sites

https://youtu.be/izvyu8gJh28تهاجم به دفتر امام جمعه همایون‌شهر اصفهان خبرها و تصاویر ارسالی از اصفهان حاکی است…
خرداد 01, 1401

مریم میرزا خانی؛ زنی که برای تغییر تاریخ آمده بود

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

مریم میرزا خانی در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد. روز تولد…
خرداد 01, 1401

غزاله علیزاده، آرمان‌گراترین زن قصه نویس ایران + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/f53zyGEhcKE ۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ مرگ اسرار آمیز غزاله علیزاده روز ۲۱ اردیبهشت سال ۷۵ جسد…
خرداد 01, 1401

ایران؛ قربانگاه عدالت و انسانیت!

in جنبش دادخواهی

by Resistance Sites

ایران کنونی در زیر ذره‌بین عدالت و انسانیت بقلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی…
خرداد 01, 1401

فرزاد کمانگر؛ چشم انتظار دیدن یک آسمان پر ستاره‌ام

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/-q1jP38S7oMروزی که کردستان گریست فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی…
خرداد 01, 1401

به یاد وارطان سالاخانیان، وارطان سخن نگفت… + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/J6rOEMBZdk8زمستان شكست و رفت… به یاد وارطان سالاخانیان وارطان سالاخانیان مبارز ارمنی، یکی از نخستین…
خرداد 01, 1401

موشک ان لاو «NLAW» شکارچی تانک در جنگ اواکراین + فیلم

in دانستنی ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/mk7ZX40bAhcموشک ضدتانک در نبردهای اوکراین خواب از چشم خدمه زرهی ها ربوده! چرا که تانک،…
خرداد 01, 1401

ویژگی سامانه پدافند هوایی گپارد + فیلم

in دانستنی ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/iKuSNhYRxD4ارسال پدافند هوایی گپارد به اوکراین کریستینه لامبرشت وزیر دفاع آلمان در جریان کنفرانس سه…