در عصر معاصر مبارزات مردم ایران برای به دست آوردن حقوقشان، بعد از جنبش تنباکو آغاز شد. این جنبش برای اولین بار برای قشر نسبتاً وسیعی از مردم خودآگاهی، می‌توان و باید، ایجاد کرد و در ایران آغاز قرن بیستم میلادی واژهٔ «ملت»، به‌عنوان اجتماعی از مردم یک سرزمینی که دارای زبان و تاریخ و فرهنگ و منافع مشترک می‌باشند، رواج پیدا کرد. خودآگاهی و درد و هدف مشترک به جنبش مشروطه‌خواهی راه برد که در آن موضوع آزادی و دمکراسی و التزام و پاسخگویی قدرت به قانون در جامعه مطرح شد و با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، که منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی در کشور ما شد، ایران گام اول را به سمت تجدد برداشت.

پس از انقراض سلسلهٔ قاجار و با تشکیل سلسلهٔ پهلوی کودک نوزاد دمکراسی در ایران سربریده شد و از قانون اساسی و مشروطه چیزی به‌جز پوسته‌ای باقی نماند. در سال‌های حکومت پهلوی در ایران، به‌خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق، اساساً عنصری به نام استقلال و آزادی، که فقط در بستر آن موتور جامعهٔ دمکراتیک روشن شده و به حرکت درمی‌آید، در ایران وجود خارجی نداشت. برای شناخت درک کودکانهٔ محمدرضا شاه از دمکراسی یادآوری همین نکته کافی است او خیال می‌کرد مردم باید به سطحی برسند تا ایشان به آن‌ها دمکراسی عطا بفرمایند؛ بنابراین تکلیف استقلال و آزادی در چنین جامعه‌ای روشن است. به همین دلیل «استقلال، آزادی»، شعار محوری انقلاب ضد سلطنتی شد، که خمینی با فرصت‌طلبی و با سوءاستفاده از اطمینان پاک و سادهٔ مردم و با کمک نیروهای اجنبی، «جمهوری اسلامی» را در آخرین فاز انقلاب به آن اضافه کرد.

پس از سرنگونی دیکتاتوری پلیسی-نظامی سلطنتی و با برقراری حکومت نظامی-پلیسی آخوندی در ایران و استقرار و استمرار رژیم عقب‌ماندهٔ تمامیت‌خواه مذهبی، که هزار بار از دیکتاتوری سلطنتی با پوسته‌ای از مدرنیت بدتر است، موضوع تجدیدنظرطلبی را، که می‌تواند بیماری دوران کهولت تلقی شود، در اذهان ساده و یا طلبکارِ طمع‌کار فرصت‌طلب شکل داد. کسانی که میل و ارادهٔ مبارزه با رژیم به‌غایت خشن آخوندی را نداشتند، «خشونت پرهیز» با خود گفتند «بهتر نیست به عقب برگردیم!»؛ به دوران طلایی امام و یا به شاهراه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ! اما این ظاهر قضیه است و برای خالی نبودن عریضه بیان می‌شود، تاریخ به عقب برنمی‌گردد. در بیرون زمین سوزان مبارزه با دیکتاتوری مذهبی رجال کم‌حواس و خیلی فرصت‌طلب، با انگ پژوهشگر و تحلیلگر و یا تاریخدان بر پیشانی و یا بر شرمگاه، در فضای مجازی و یا در تلویزیون‌های پرخرج و کم‌حاصل به بازی‌بازی پرداختند. این پژوهشگران پرطمطراق و ساده‌لوح با صغری و کبری چیدن واهی و ناآشنا با منطق تاریخ و تکامل بشری می‌خواهند کوتاه آمدن خودشان در روند مبارزه برای آزادی، را به مردم تعمیم بدهند. این کارشناسان و تحلیلگران درس نخوانده و کتاب و رساله ننوشته، که هر بار با اوج‌گیری اعتراضات مردم در کف خیابان یک‌مرتبه فیلشان یاد هندوستان می‌کند، می‌خواهند به مردم ایران بقبولانند که انقلاب علیه دیکتاتوری سلطنتی از اساس اشتباه بوده است؛ بهتر است به گذشته، به شاهراه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ، رجعت کنند. در این خُبرگان تاریخ البته صداقت موج می‌زند! مثلاً همهٔ کمبودهای دورهٔ استبداد رضاشاه و محمدرضا شاه را کتمان نمی‌کنند، اما برای مردم ایران نسخه می‌پیچند که بهتر است بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند و آرزو کنند که دیکتاتوری فاسد پهلوی ای‌کاش بازگردد. این موجودات شباهت بسیار زیادی به موجوداتی دارند که در درون نظام ولایت‌فقیه که به اصلاح‌طلب معروف شده‌اند. همان وحشی‌ترین قشر فاز اول رژیم خمینی، خط امامی‌ها، که بعد از مرگ او و در پروژهٔ «امام زدایی» به‌وسیلهٔ رفسنجانی و خامنه‌ای از قدرت بیرون رانده شدند و در دعوای بین این دو، بعد از پایان دورهٔ دوم ریاست جمهوری رفسنجانی در سال ۱۳۷۶، در ۲ خرداد در عین ناباوری خودشان به صحنهٔ قدرت سیاسی برگشتند. ازقضا این‌ها هم می‌گویند از دست بدتر ناطق نوری به دامن بد محمد خاتمی بچسبید وازدام بدتر رئیسی جلاد و به تلهٔ بد روحانی شیاد قدم بگذارید. از بی‌بتگی و بی‌عرضگی باورنکردنی جماعت خاتمی و از بلوف و بی چشم و رویی روحانی که بگذریم، استحاله و اصلاح نظام مطلقهٔ فقیه خیالی بود باطل‌تر از به دمکراسی رسیدن با حکومت پهلوی. روزی سرانجام در کف خیابان فاتحهٔ خواب استحالهٔ رژیم تمامیت‌خواه آخوندی با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!» خوانده شد و غیرممکن بودن اصلاح آن برای همیشه به کرسی نشست.

سلطنت‌طلبان ول‌معطل دیکتاتوری پهلوی شباهت زیادی با اصلاح‌طلبان ول معطل‌تر رژیم تمامیت‌خواه آخوندی دارند. مثلاً، عمدتاً خشونت غیرقابل وصف رژیم حاکم بر روی مبارزین را عمده نمی‌کنند، اما هر دو خشونت پرهیزند و طرفدار مبارزهٔ مدنی. هر دو، اگر اختلافی هم با پاسداران و یا بسیجی‌ها داشته باشند، این اختلاف را حاد نمی‌کنند و آن‌ها را نهایتاً خودی ارزیابی می‌کنند که باید با آن‌ها ساخت و آینده را با آن‌ها اداره کرد، اما با نیروی مبارز برانداز دشمنی خلّص و رادیکال دارند. در مقابل خشونت رژیم حاکم یا سکوت می‌کنند و یا در بهترین صورت هویت قربانی را کتمان کرده و به‌طور عام در عزای خون به زمین ریختهٔ جوانان وطن ناله، و فقط ناله، سر می‌دهند. هر دو گروه عمدتاً پشت مردم، و با فرصت‌طلبی، حرکت می‌کنند و هرلحظه آماده‌اند در قفای مردم مبارزِ در میدان پاورچین‌پاورچین قدم بردارند و یواشکی به آن‌ها رهنمود بدهند.

بعد از بی‌آبرویی و سوختن طرح واهی استحالهٔ رژیم آخوندی، تولید شعار پادرهوای رضاشاه روحت شاد ساخته شد. این شعار بی‌بنیاد برای انحراف اذهان مردم به‌جان‌آمده در کف خیابان و برای مقابله با شعارهای مؤثر نیروی برانداز از طرف دستگاه امنیتی ضروری تلقی شده و به جامعه تزریق می‌شود. این شعار بی‌پایه اگرچه باعث سردرگمی بخشی از مردم خواهد شد ولی به خاطر بی‌رگ‌وریشه بودنش، درست مثل اصلاح‌طلبان و پهلوی طلبان، در میدان گرم مبارزه برای سرنگونی محو خواهد شد. امکان بازگشت به رژیم دیکتاتوری پهلوی به‌اندازهٔ اصلاح رژیم تمامیت‌خواه ولایت‌فقیه واقعیت دارد. هدف طرح این شعار و پراکندن این خیال باطل و دور از منطق، برای فرافکنی و فرار از موضوع سرنگونی، و فقط به دوام رژیم پوسیدهٔ و نالایق آخوندی کمک می‌رساند. این خود مهم‌ترین دلیل برای طرح پروژهٔ اصلاح‌طلبی در گذشته و در بوق کردن روحت شاد روزهای اخیر است. اگر تداوم حضور مردم مبارز ایران در کف خیابان و گسترش کیفی کانون‌های شورشی و نقش آن‌ها در داخل کشور خواب را بر چشمان رژیم خون‌خوار آخوندی حرام کرده‌اند، دیری است که تشت رسوایی اصلاح‌طلبان و سلطنت‌طلبان از هم همهٔ بام‌ها فرواوفتاده است. ایجاد بستر طرح پروژه‌ها و شعارهای واهی دیگر امکان‌پذیر نیست. به‌جز سرنگونی و انقلاب به‌راستی چه راهی در مقابل مردم قرار دارد؟ مردم ایران و نیروهای مترقی می‌دانند که باعث اوضاع اسفناک ایران و فقر دردناک مردم ارتجاع است و نه انقلاب!
خرداد 17, 1401

چشم انداز سرنگونی در پیوند مردم و مقاومت ایران

in مقالات

by Resistance Sites

نقشه مسیر قیامهای مردمی تا سرنگونی دیکتاتوری به قلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در کنار کندی یا قطعی خط اینترنت در برخی نقاط ایران که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، رئیس رادیو فرهنگ رژیم می‌گوید «شرایط نظام کاملاً امنیتی است» و به…
خرداد 17, 1401

رضا شاه؛ اطلاعیه من حکم می‌کنم! - جستجوی روح رضا شاه در کالبد تاریخ!…

in مقالات

by Resistance Sites

جستجوی روح رضا شاه در کالبد تاریخ! (قسمت اول) نظام‌های سیاسی حاکم بر جامعه یکی از چالش برانگیزترین مباحث سیاسی در جهان سوم است. در دنیای غرب که دستگاه سیاسی به ثبات رسیده، نوع نظام سیاسی چندان مورد اختلاف و چالش نیست. اما در این…
خرداد 17, 1401

رهبر مقاومت ایران؛ باید به هر قیمت انقلاب کرد!

in مقالات

by Resistance Sites

مساله امروز هم انقلاب کردن است رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی در حمایت از شهرهای بپاخاسته جنوب پیامی منتشر کرد. شبانگاه پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ مردم شهرهای خرمشهر، بهبهان، بندرعباس و شاهین شهر به حمایت از مردم داغدار آبادان برخاستند. مردم این شهرها با برگزاری…
خرداد 17, 1401

قیام های مستمر و سرنوشت محتوم دیکتاتوری مذهبی

in مقالات

by Resistance Sites

خامنه ای در آبادان دستور شلیک به مردم داغدار را صادر کرده است خامنه‌ ای و حکومتش هنوز از شوک قیام گرسنگان در شهرهای جنوب خارج نشده بودند که از۲ خرداد ۱۴۰۱ درگیر رویارویی دیگری با مردم شدند. روز ۲خرداد ریزش برج‌ دوقلوی متروپل زمینه‌ساز…
خرداد 17, 1401

اسماعیل محدث: حکایت اصلاح طلبی و قضیهٔ استحاله، حکایت سلطنت‌طلبی و قضیهٔ روحش شاد

in مقالات

by Resistance Sites

در عصر معاصر مبارزات مردم ایران برای به دست آوردن حقوقشان، بعد از جنبش تنباکو آغاز شد. این جنبش برای اولین بار برای قشر نسبتاً وسیعی از مردم خودآگاهی، می‌توان و باید، ایجاد کرد و در ایران آغاز قرن بیستم میلادی واژهٔ «ملت»، به‌عنوان اجتماعی…
خرداد 17, 1401

هادی محسنی: کارزار افشای قضائیه رژیم ولایت‌فقیه در راستای سرنگونی

in مقالات

by Resistance Sites

"ولی ما از روز نخست گفتیم که ارتجاع را با انقلاب اشتباه نگیرید. فریب نخورید و نگذارید کلمه ذبح شود. هر چه بر سر ما آمده از ارتجاع است، نه از انقلاب". (مسعود رجوی ۵ خرداد ۱۴۰۱) سرنگونی یک رژیم استبدادی برای کسب آزادی و…
خرداد 17, 1401

حسن حبیبی: روابط دژخیم حمید نوری و مزدور نفوذی ایرج مصداقی

in مقالات

by Resistance Sites

محاکمه دژخیم حمید نوری به پایان رسید و در روز ۱۴ جولای حکم دادگاه اعلام خواهد شد. روشن شدن همه ابعاد دستگیری این دژخیم و محاکمه او اما، نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد. در بین خطوط نوشته یا نانوشته این محاکمه حقایق ناگفته…
خرداد 17, 1401

زینت میر هاشمی: دیکتاتوری نکبت‌بار ولایت‌فقیه، محصول دیکتاتوری رضاشاهی است نه نتیجه عمل تلاشگران…

in مقالات

by Resistance Sites

ترویج و تبلیغ شعارهای محدود و یا با برنامه‌ریزی از قبل، به نفع دیکتاتوری رضاشاه و نوه‌اش، چه از سر نادانی باشد، چه از سر تنفر به رژیم و یا از سر عدم آگاهی به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پهلوی، دقیقاً به استمرار حکومت‌های دیکتاتوری در…
خرداد 17, 1401

کاظم مصطفوی: در تیارت ماست خوری کریم شیره‌ای های عاقا چه می‌گذرد

in مقالات

by Resistance Sites

چه شده که حضرات به فکر «تقدس زدایی از حنیف نژاد» افتاده‌اند. از شهادت حنیف تا امروز نزدیک به نیم قرن می‌گذرد و اگر آن بوده باشد که این نعش های سیاسی می‌گویند چه جای بحث و کنفرانس و گفتگو؟ قاعده مسابقه فرح انگیز ماست…
خرداد 01, 1401

مشروعیت مقاومت ناشی از چیست؟ عزیز فولادوند

in مقالات

by Resistance Sites

مشروعیت مقاومت ناشی از چیست؟ عزیز فولادوند- قسمت اول مشابهت‌های مقاومت در ایران و اوکراین در بامداد روز پنجشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ برابر با ۵ اسفند ۱۴۰۰ چرخش بنیادین در سیاست بین‌المللی بلکه در نوع نگاه انسان مدرن به مقولاتی مثل مقاومت، سلاح، مقاومت مسلحانه،…
خرداد 01, 1401

دیدار مایک پمپئو از اشرف۳ مقر اصلی اپوزیسیون ایران چه معنایی دارد؟

in مقالات

by Resistance Sites

چرا خامنه‌ای حق دارد از این دیدار عصبانی و آشفته باشد؟ روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در دولت ترامپ وارد آلبانی شد و به دیدار رزمندگان آزادی در اشرف۳ شتافت. از آقای پمپئو در ورود به اشرف ۳ استقبال…
خرداد 01, 1401

نظرسنجی غیرعلمی با اهداف سیاسی - دکتر حسین سعیدیان و دکتر کاظم کازرونیان

in مقالات

by Resistance Sites

دکتر حسین سعیدیان، پروفسور و مدیر برنامه انفورماتیک، دانشگاه کانزاس، آمریکا دکتر کاظم کازرونیان، پروفسور و رئیس دانشکده مهندسی، دانشگاه کانتیکت، آمریکا پیشگفتار نظرسنجی گروه موسوم به "گمان". از جهات مختلف قابل‌تأمل است. هم منشأ و خاستگاه این گروه و چگونگی تأمین مالی آن، هم…
خرداد 01, 1401

حسین داعی الاسلام: هول شد و دستش خورد! فرار به جلو دیرهنگام پس از…

in مقالات

by Resistance Sites

هول شد و دستش خورد! فرار به جلو دیرهنگام پس از دو سال در مورد ایمیل‌های حمید نوری حمید نوری «دستش میخوره به ایمیل من... ‌ و بعد این هول می‌کنه که چی شد اینا؟‌ ۲۸ ثانیه بعد یک ایمیل برای من میاد، سفید. چون…
ارديبهشت 31, 1401

باز انتشار مقاله دکتر زری اصفهانی فقید در باره فردی بنام ایرج شکری به…

in مقالات

by Resistance Sites

اندرباب موجودات متا مرفوز شده - نوشته زری اصفهانیباز انتشار مقاله دکتر زری اصفهانی فقید در باره فردی بنام ایرج شکری به خاطر لاطائلات او درباره زنده یاد دکتر منوچهر هزارخانی احتمالا خوانندگان این مطلب ، کتاب متامرفوزیس فرانتس کافکا را خوانده باشند . کتاب…
ارديبهشت 10, 1401

خیزش سراسری معلمان ایران؛ نماد جامعه آماده انفجار

in مقالات

by Resistance Sites

این روزها ما شاهد تحرکات اعتراضی کارگران، کارمندان بازنشسته دولت، معلمان و مالباختگان و سایر اقشار جامعه در ده‌ها شهر در سراسر کشور هستیم. در سال گذشته، خامنه ای انواع اقدامات را برای کنترل جامعه ناآرام ایران انجام داد. وی با به کارگیری تاکتیک‌هایی مانند…
ارديبهشت 10, 1401

اوج گیری مقاومت مردمی؛ پایان خامنه ای را نوید می‌دهد؟

in مقالات

by Resistance Sites

ایران سرزمین اعتراضات مستمر روز دوشنبه ۵ اردیبهشت مردم دلیر و آزاده یاسوج با مقاومت جانانه خود مانع از بازداشت یک معلم آزاده به نام علی حسن بهامین شدند. درپی مقاومت مردم و معلمان در برابر وحشیگری سپاه پاسداران، آنان ابتدا عقب نشستند و دست…
ارديبهشت 09, 1401

گسل‌های اجتماعی کلیت نظام را نشانه گرفته‌اند

in مقالات

by Resistance Sites

تنها پس از گذشت چند هفته از پایان جشن‌های نوروزی شاهد هستم که گسل‌های اجتماعی یکی پس از دیگری قدبلند کرده و دیکتاتوری ولی‌فقیه را به چالشی دیگر برای عدالت، آزادی، نان و حداقل‌های معیشتی کشانده‌اند. این وضعیت انفجاری در حالی است که به دستور…
ارديبهشت 09, 1401

فضای مجازی و فضای حقیقی؛ اختناق فرو می پاشد!

in مقالات

by Resistance Sites

اپوزیسیون در حال کیش و مات کردن حکومت به نظر می‌رسد حکومت ولایت فقیه در روزهای آغازین سال ۱۴۰۱بیش از هر زمانی دیگر دریافته است که هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی یعنی کوچه و خیابان در محاصره مردم به جان آمده…
ارديبهشت 09, 1401

توّرم در ایران و تأثیرآن بر روی اقتصاد و معیشت مردم (قسمت دوم) -…

in مقالات

by Resistance Sites

دلایل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا که باعث ایجاد تورم می‌شود افزایش عرضه پول، چاپ اسکناس بدون پشتوانه (مازاد بر رشداقتصادی یک کشور)، عمده‌ ترین علت توّرم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، توّرم به…
ارديبهشت 09, 1401

توّرم در ایران و تأثیرآن بر روی اقتصاد و معیشت مردم (قسمت اول) -…

in مقالات

by Resistance Sites

قبل از اینکه بدانیم توّرم چیست باید کمی با معنای آن آشنا شویم. معنای لغوی توّرم، ورم کردگی و یا بادکردگی است؛ امّا، درعلم اقتصاد منظوراز توّرم، افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است. طبق نظریه‌‌های مختلف اقتصادی، تعریف‌های متفاوتی از…
ارديبهشت 03, 1401

دکتر منوچهر هزارخانی، استادی بزرگ با دشمنانی کوچک

in مقالات

by Resistance Sites

همه آدم‌ها بزرگ می‌شوند، اما عده کمی به بزرگی می‌رسند در سال ۱۳۸۳ یک شب نشسته بودم و برنامه ارتباط مستقیم را از شبکه سیمای آزادی تماشا می‌کردم. میهمان برنامه دکتر منوچهر هزارخانی بود و با توجه به اینکه از یک سال و نیم پیش…
ارديبهشت 03, 1401

ولایت فقیه؛ آمیزه ای از فقر، سرکوب و تروریسم

in مقالات

by Resistance Sites

رویکرد حکومت ولایت فقیه در دیپلماسی دیپلماسی به طور کلی به معنای گفتگو و تلاش برای دستیابی به توافق بر اساس آداب و رسوم و مقررات و معاهدات بین المللی و منافع متقابل کشورها و تلاش برای یافتن زمینه های مشترک برای افزایش ضریب منافع…
ارديبهشت 02, 1401

براندازی صورت مسئله روز ایران

in مقالات

by Resistance Sites

براندازی و ترفندهای حکومت ایران برای منحرف کردن تضاد اصلی در حال حاضر در ایران و صف‌آرایی بین مردم و حکوت ولایت فقیه، اصلی‌ترین موضوع دو قطبین این معادله براندازی حکومت ولایت فقیه می‌باشد اما حکومت ولایت فقیه با توسل به ترفندها و حربه‌های مختلف…
فروردين 30, 1401

سرنگونی نظام ؛ از حرف تا عمل - به قلم جمشید پیمان

in مقالات

by Resistance Sites

گفت : نتیجه‌ی نظر سنجی از یک میلیون ایرانی ساکن ایران را دیده ای؟ گفتم: نه، نظر سنجی در چه موردی بوده و چه نتیجه ای داشته ؟ گفت :نود درصد خواهان سرنگونی‌اند! گفتم: سرنگونی کی و چی؟ گفت: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی! گفتم: مبارک…
فروردين 30, 1401

تمرکز جهانی روی نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

in مقالات

by Resistance Sites

طی کمتر از یک ماه حکومت ایران از جانب معتبرترین مراجع متهم شده استنقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پدیده تازه‌ای نیست. اما آن چه که جدید است توجه و تمرکز جهانی روی نقض فاحش این حقوق در ایران است. دیر زمانی بود که مقامات…
فروردين 30, 1401

فصل اعتراض؛ سال ۱۴۰۱ و صدای فرو ریختن زنجیرهای اختناق

in مقالات

by Resistance Sites

اوج‌گیری اعتراضات مردمی از آغاز سال علامت خوبی برای خامنه ای نیست! از یکی از بزرگان نقل شده است: «در سرزمینی که سایه آدم‌های کوچک بزرگ شود، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است». در ایران به زنجیر کشیده ما نیز سایه آدم‌های کوچک…
خرداد 17, 1401

احضار روح پادشاهی که قد مهمان را اندازه تختش می‌برید (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

خدمت یکتای گاو، از مدحت صد شاه به پادشاهی خوابگاه طلائی گرانقیمتی داشت که تختخواب…
خرداد 17, 1401

میرزا کوچک خان جنگلی چهره درخشان تاریخ ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی (متولد ۱۲۵۷ شمسی-درگذشته‌ی ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی)…
خرداد 17, 1401

بیماری آبله میمونی چیست؟

in دانستنی ها

by Resistance Sites

آبله میمونی «Monkeypox» بیماری نادرعفونی واگیردار از ویروس آبله میمون است و شبیه به آبله…
خرداد 17, 1401

فناوری جدید ارسال ماهواره به فضا بدون نیاز به موشک

in دانستنی ها

by Resistance Sites

یک شرکت آمریکایی به نام اسپین‌لانچ که در زمینه فناوری‌های ماهواره‌ای و فضایی کار می‌کند…
خرداد 17, 1401

فرابشر بودن؛ سهیل عربی و غلامرضا خسروی؛ کوششی صادقانه در مسیر انسانیت و دشواری‌های…

in مناسبت ها

by Resistance Sites

سهیل عربی، غلامرضا خسروی را فرابشر نامیده بود یعنی کسی که به قیمت از دست…
خرداد 17, 1401

غلامرضا خسروی؛ آخرین فایل صوتی منتشر نشده قبل از اعدام + ویدئو

in مناسبت ها

by Resistance Sites

راز استواری و پایمردی شهید غلامرضا خسروی از زبان خودش زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در…
خرداد 17, 1401

سلام فرمانده، تلاش اطرافیان احمق و لباس جدید خامنه ای (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

سلام فرمانده، همایشی که یاد آور داستان لباس جدید پادشاه است! سلام فرمانده؛ حتما که…
خرداد 17, 1401

ژاندارک یا دوشیزه اورلئان قهرمان ملی و فرمانده مشهور فرانسه

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

ژاندارک، انسانی‌ که به خاطر اعتقاداتش۵۰۰ سال قبل، در برابر دشمنان میهنش ایستادگی نمود. به…
خرداد 17, 1401

چشم انداز سرنگونی در پیوند مردم و مقاومت ایران

in مقالات

by Resistance Sites

نقشه مسیر قیامهای مردمی تا سرنگونی دیکتاتوری به قلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی…
خرداد 17, 1401

سم اژه ای خطرناکتر است یا عقرب! (طنزسیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

روزی از کنار بیمارستانی می‌گذشتم، تابلوی هشدار دهنده کنار درب بیمارستان نظرم را جلب کرد.…
خرداد 17, 1401

چرا به خمینی دجال می‌گویند؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

«دجال» به چه معناست؟ تعریف دجال در روایات مختلف. دجال از «تدجیل» به معنای «پوشاندن»…
خرداد 17, 1401

خمینی؛ مردی که هزار سال در تولد خویش تاخیر داشت!

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

خمینی ضد بشر، (روح الله خمینی) در سال ۱۳۲۰ هجری قمری (۱۲۷۹ شمسی) در خمین…
خرداد 17, 1401

در گسترده ترین تسخیر سامانه‌های شهرداری تهران چه اتفاقی افتاد؟

in گزارش ها

by Resistance Sites

زاکانی بلافاصله به متصدیان انفورماتیک آماده باش صد در صد داد خبرگزاری‌های بین المللی و…
خرداد 17, 1401

نقش شمخانی در فاجعه متروپل آبادان چه بود؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

رابطه علی شمخانی با عبدالباقی چیست؟ در روزهای اخیر حادثه ناگوار متروپل مردم آبادان و…